Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 1 Janův 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 1


1 Janův, Kapitola 1


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2

Komentáře k verši :

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 1 Janův 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.