Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus Koloským 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 1


Koloským, Kapitola 1

Koloským 1

Komentáře k verši :

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus Koloským 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.