Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství, Titovi 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 1


Titovi, Kapitola 1

Titovi 2


Titovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství, Titovi 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.