Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; Židům 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Židům 2


Židům, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; Židům 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.