Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu Židům 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 8


Židům, Kapitola 8

Židům 9


Židům, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu Židům 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.