Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. 1 Tesalonickým 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. 1 Tesalonickým 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.