Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji - a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. 2 Janův 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1
2 Janův 1


2 Janův, Kapitola 1

3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji - a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. 2 Janův 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.