Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Malachiáš 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1

Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Malachiáš 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.