Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Abakuk 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Abakuk 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.