Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Modlitba proroka Abakuka; na způsob tklivé písně. Abakuk 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 3


Abakuk, Kapitola 3

Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Modlitba proroka Abakuka; na způsob tklivé písně. Abakuk 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.