Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, Galatským 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, Galatským 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.