Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům. Galatským 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 2

Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům. Galatským 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.