Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chci říci: Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Galatským 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 4

Galatským 4

Komentáře k verši :

Chci říci: Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Galatským 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.