Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Galatským 6


Galatským, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.