Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Bylo kněžnou mezi krajinami, a je podrobeno nuceným pracím. Pláč 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 1


Pláč, Kapitola 1

Pláč 2


Pláč, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Bylo kněžnou mezi krajinami, a je podrobeno nuceným pracím. Pláč 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.