Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Pláč 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Komentáře k verši :

Já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Pláč 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.