Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rozpomeň se, Hospodine, co se nám stalo, popatř a pohleď na naši potupu! Pláč 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Komentáře k verši :

Rozpomeň se, Hospodine, co se nám stalo, popatř a pohleď na naši potupu! Pláč 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.