Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: Efezským 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: Efezským 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.