Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Efezským 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Efezským 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.