Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Galatským 5,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 6

Galatským 6

Komentáře k verši :

Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Galatským 5,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.