Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, Efezským 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, Efezským 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.