Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, Lukáš 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1

Lukáš 1

Komentáře k verši :

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, Lukáš 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.