Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Lukáš 21,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 21


Lukáš, Kapitola 21

Komentáře k verši :

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Lukáš 21,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.