Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: Lukáš 18,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 18


Lukáš, Kapitola 18

Lukáš 18

Komentáře k verši :

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: Lukáš 18,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.