Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stalo se to za dnů Achašveróšových; to byl Achašveróš, který kraloval nad sto dvaceti sedmi krajinami od Indie až po Kúš. Ester 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 1


Ester, Kapitola 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Stalo se to za dnů Achašveróšových; to byl Achašveróš, který kraloval nad sto dvaceti sedmi krajinami od Indie až po Kúš. Ester 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.