Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli Knihu letopisů památných událostí a ty byly králi předčítány. Ester 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 6


Ester, Kapitola 6

Ester 8


Ester, Kapitola 7


Ester, Kapitola 8

Komentáře k verši :

Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli Knihu letopisů památných událostí a ty byly králi předčítány. Ester 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.