Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Po těch událostech povýšil král Achašveróš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce, a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Ester 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 3


Ester, Kapitola 3

Ester 4


Ester, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Po těch událostech povýšil král Achašveróš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce, a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Ester 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.