Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král Achašveróš podrobil zemi i mořské ostrovy nuceným pracím. Ester 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jób 1


Ester, Kapitola 10


Jób, Kapitola 1

Jób 2


Jób, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Král Achašveróš podrobil zemi i mořské ostrovy nuceným pracím. Ester 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.