Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Onoho dne dal král Achašveróš královně Esteře dům Hamana, protivníka židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Ester 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 8


Ester, Kapitola 8

Ester 9


Ester, Kapitola 9

Komentáře k verši :

Onoho dne dal král Achašveróš královně Esteře dům Hamana, protivníka židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Ester 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.