Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši - 2 Timoteovi 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 1


2 Timoteovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši - 2 Timoteovi 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.