Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, 2 Timoteovi 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, 2 Timoteovi 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.