Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. 1 Timoteovi 5,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 5


1 Timoteovi, Kapitola 6

1 Timoteovi 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. 1 Timoteovi 5,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.