Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: 2 Timoteovi 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 4


2 Timoteovi, Kapitola 4

Titovi 1


Titovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: 2 Timoteovi 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.