Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slovo Hospodinovo, které se dostalo k Jóelovi, synu Petúelovu. Jóel 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1


Jóel, Kapitola 1

Jóel 2


Jóel, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Slovo Hospodinovo, které se dostalo k Jóelovi, synu Petúelovu. Jóel 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.