Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění: skrze proroky předkládám podobenství. Ozeáš 12,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 12


Ozeáš, Kapitola 13

Ozeáš 14


Ozeáš, Kapitola 14

Komentáře k verši :

Mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění: skrze proroky předkládám podobenství. Ozeáš 12,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.