Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, Jóel 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 4


Jóel, Kapitola 4

Ámos 1


Ámos, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, Jóel 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.