Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii 1 Petrův 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 1

1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii 1 Petrův 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.