Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání 1 Petrův 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 2


1 Petrův, Kapitola 2

1 Petrův 3


1 Petrův, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání 1 Petrův 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.