Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Jakubův 4,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 4


Jakubův, Kapitola 5

Jakubův 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Jakubův 4,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.