Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Jakubův 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 5


Jakubův, Kapitola 5

1 Petrův 1


1 Petrův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Jakubův 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.