Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Jakubův 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 3


Jakubův, Kapitola 3

Jakubův 4


Jakubův, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Jakubův 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.