Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. 2 Petrův 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 1


2 Petrův, Kapitola 1

2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. 2 Petrův 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.