Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Jakubův 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Jakubův 4


Jakubův, Kapitola 4

Jakubův 5


Jakubův, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Jakubův 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.