Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec: "Vzhůru, povstaňme k boji proti němu!" Abdijáš 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec: "Vzhůru, povstaňme k boji proti němu!" Abdijáš 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.