Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: Jonáš 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: Jonáš 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.