Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. Jonáš 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. Jonáš 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.