Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno." Jonáš 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 3


Jonáš, Kapitola 4

Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno." Jonáš 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.