Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Jonáš 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4


Micheáš, Kapitola 1

Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Jonáš 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.