Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Judův 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Judův, Kapitola 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Judův 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.