Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen. Zjevení Janovo 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 1

Zjevení Janovo 2


Zjevení Janovo, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen. Zjevení Janovo 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.